Оқу залы

Қазақстан Республикасының оқу залдарына (36 745 орын) Лихтенштейннің (36 476 адам) барлық тұрғындарын отырғызуға болады.